Vi har ingen fertil hane just nu. Men en ung kille på uppväxt, Rookie, som jag samäger med min vän AnnaCarin Hammarstedt, FunHouse's ragdoll. 

 

E88DBCB6-2F5B-48F1-8E57-4549AC09E74D
S*FunHouse's The Rookie